Af en toe leren we ook op verplaatsing, bijvoorbeeld in de luchthaven.