Digitale school

Onze school hecht veel aandacht aan nieuwe technologie en technologische vaardigheden. Informatisering en digitale media zijn vandaag een deel van onze leefwereld. Daarom werken wij al een aantal jaren aan onze digitale school.

Wij leren onze kinderen correct met deze nieuwe media om te gaan. Daarbij hebben we oog voor het juiste gebruik van allerlei software. Verder hebben we ook aandacht voor de correcte omgangsvormen in de digitale wereld. De juiste zithouding bij het werken op een laptop of tablet verliezen we ook niet uit het oog.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • digitaal schoolbord in elke klas
  • computerhoek in elke klas
  • huiswerksite: www.kweetet.be
  • digitaal ouderportaal voor optimale communicatie met en van de school
  • leren omgaan met sociale media
  • projecten en lessen over veilig internetten
  • lessen over netiquette en  cyberpesten
  • gezond beeldschermgebruik: Project Play-Pauze-Stop