Groene omgeving

Het is belangrijk dat onze kinderen gezond opgroeien in een groene omgeving.  Klim-Op hecht veel aandacht aan gezonde buitenlucht waar kinderen op de speelweides kunnen spelen en sporten.

Project “groene school”

De buitenklasjes komen bij mooi weer goed van pas en de kleuters van de derde kleuterklas hebben zelfs een heuse moestuin.

Project “afval sorteren”

Vuilnisbakken hebben een gepaste sticker gekregen om onze leerlingen te helpen.

  • Vuilnisbakken met een zwarte sticker: papier en karton
  • Vuilnisbakken met een groene sticker: GFT-afval
  • Vuilnisbakken met een blauwe sticker: PMD
  • Vuilnisbakken met een roze sticker: restafval