Klim-verder

Sport en ontspanning is belangrijk voor onze kinderen om zichzelf verder te ontplooien. Vzw Klim-verder werd opgericht in september 2011 met als doel na de lesuren activiteiten aan te bieden in basisschool Klim-op.

De naschoolse activiteiten gaan door in een lokaal op school. De kinderen beginnen na een korte pauze samen met de begeleiders aan hun activiteit.

Meer informatie kan je bekomen bij de bestuursleden van vzw Klim-verder:

Georgie Friederichs & Sander van Sluis: 0476 92 27 53

Of op vzw.klimverder.io@gmail.com