Leervoorsprong en hoogbegaafd zijn in Klim-Op

Op onze school worden alle leerlingen vanaf het 1ste leerjaar systematisch gescreend op leervoorsprong voor wiskunde. Op het einde van de leerlingvolgtoetsen voor wiskunde krijgen onze leerlingen ook enkele vragen van een hoger leerjaar voorgeschoteld. Indien zij op deze extra oefeningen een score halen van 5/10 of meer, worden zij individueel verder getoetst door de zorgcoördinator. Door deze extra toetsing krijgen de zorgcoördinator en de klastitularis een goed beeld van de leerstof die de leerling reeds beheerst zonder dat hij of zij hier les over kreeg.

Als blijkt dat de leerling een effectieve leervoorsprong vertoont, wordt er een gesprek gepland met de ouders. Als de ouders akkoord gaan, wordt er overgestapt naar een apart leertraject voor deze leerling voor de domeinen of leerinhouden die de leerling reeds beheerst. Werkbladen en oefeningen worden door deze leerling niet meer gemaakt op het niveau van de klas. De leerling krijgt aangepaste en uitdagende materie te verwerken op zelfstandige basis. De klastoetsen worden nog wel mee gemaakt, om het leerstofaanbod indien nodig bij te sturen.

Leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden in de leerstof van de klas, erg leergierig zijn en goed zelfstandig en in groep kunnen werken, komen naar de plusklas. Daar krijgen deze leerlingen 1 lesuur per week een extra uitdaging gepresenteerd door juf Inge.

De leerlingen moeten zelfstandig teksten, presentaties en documentatie kunnen verwerken.  We filosoferen en discuteren. Er wordt geleerd hoe je op een sociaal aanvaardbare manier kritiek kan uiten, hoe je zelf kan reageren als je kritiek ontvangt en hoe je omgaat met falen. Er wordt dus tegelijkertijd gewerkt aan de sociale vaardigheden van deze kinderen.