Schoolbus

Onze kinderen kunnen gebruik maken van de op- en afstapplaatsen van onze schoolbus.

Wil je de ophaaldienst gebruiken?

Bespreek dit met de directeur, de buschauffeur en/of een secretariaatsmedewerker.

Voor deze extra dienst betaal je per rit of per schooljaar.

  • Voor kleuters: 53 euro per schooljaar
  • Voor leerlingen van de lagere school:
    1ste kind: 209 euro
    2de kind: 167,2 euro
    3de kind en volgende: 53 euro
  • Voor occasionele gebruikers: 1,6 euro per beurt

Als ouder zorg je ervoor dat je ‘s morgens op tijd aan de opstapplaats staat.
‘s Avonds wacht je je kind op aan de afstapplaats.

bus Fons en Carina Klim-Op St.-Antonius