Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen.
Vanaf het derde leerjaar wordt elke klas vertegenwoordigd door 2 leerlingen die in de klas verkozen worden door hun medeleerlingen… Ze vertegenwoordigen ook de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.

De vergaderingen van de leerlingenraad vinden ongeveer 1 keer per maand plaats onder begeleiding van juf Birgit.

Tijdens deze vergaderingen worden voorstellen van de leerlingen besproken en zoeken ze mee naar oplossingen (wieltjesweek, nieuw speelgoed voor de speelplaats, hotdogdag, verbeteren en vernieuwen van de speelplaats, …).