Schoolteam

Klik op de foto’s voor leuke weetjes

juf Birgit Engel

juf Inge

K1A en K1B – juf Stefanie

K2 – juf Veerle

K3 – juf Inge

Ondersteuning + kleuterturnen – juf Ann

Kinderverzorgster -juf Oshy

L1 – juf Nele

L2 – juf Martine

L3 – juf Ivy

L3 – juf Lena

L4 – juf Iris

L5 – juf Goedele

L6 – juf Iris

L1 – juf Griet

LO – meester Nicolas

LO – meester Luc

Zedenleer – juf Nadine

R. k. godsdienst – meester Stefan

Islam – meester Mustafa

Protestantse godsdienst – juf

Luc

Tessa

Suzy

Voor- en nabewaking,  middagtoezicht – juf Sabine

Voor- en nabewaking en middagtoezicht – juf Roos

Voor- en nabewaking en middagtoezicht

Busbegeleidster – juf Mimi

Buschauffeur en werkman – Rudy

Onderhoud en keuken – Liliane

Onderhoud – Lotte

juf Katleen

juf Diane

juf Wen

Psychopedagogisch werker – Ann

Verpleegster – Maritta

Slaapmama – juf Brigitta

Slaapmama – juf Ingrid