Schoolteam

Klik op de foto’s voor leuke weetjes

juf Birgit Engel

juf Inge

SES – juf Ann

anderstalige nieuwkomers, kleuterturnen en lichamelijke opvoeding – juf Hanne

lerarenplatform – juf Stephanie

K1A en K1B – juf Stefanie

K2 – juf Veerle

K3 – juf Inge

Kinderverzorgster -juf Oshy

L1 – juf Griet

L2 – juf Martine

L3 – juf Lena

L4 – juf Iris

L5 – juf Goedele

L6 – juf Iris

L6 – juf Kim

Vervanging L2 – juf Lauren

Vervanging L6

Zedenleer – juf Nadine

R. k. godsdienst – meester Stefan

Islam – meester Mustafa

Luc

Tessa

Suzy

Voor- en nabewaking, huiswerkklas en middagtoezicht – juf Sabine

Voor- en nabewaking en middagtoezicht – juf Isela

Middagtoezicht – juf Jessica

Middagtoezicht, onderhoud en keuken – Liliane

Buschauffeur en werkman – Rudy

Busbegeleidster – juf Mimi

Onderhoud 

juf Wendy

juf Diane

juf Silke

Psychopedagogisch werker – Ann

Verpleegster – Marita

Maatschappelijk werker – Lisa

Slaapmama Brigitta

Slaapmama

Slaapmama Christ’l