Oudercontacten en rapporten

In de lagere school zijn er drie rapporten per schooljaar.

  • 1e rapport: tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie
  • 2e rapport: tussen de krokusvakantie en de paasvakantie
  • 3e rapport: op het einde van het schooljaar

Het rapport vertelt waar het kind staat, hoe het presteert en welke vorderingen het maakt. Het rapport dat we in onze school gebruiken heeft naast cijfers en/of waardes ook telkens een woordje uitleg. In het rapport wordt ook aandacht besteed aan sociale en emotionele vaardigheden.

De rapporten worden telkens gevolgd door een oudercontact (ook voor de ouders van onze kleuters).