Vriendenkring

Onze vriendenkring ondersteunt en helpt bij de activiteiten die de school organiseert. Mensen die zich verbonden voelen met onze school, kunnen lid worden. Ouders van wie de kinderen ondertussen in het secundair onderwijs zitten, oud-leerkrachten, huidig ondersteunend personeel, slaapmama’s, … komen een paar keer per jaar samen. Zij bekijken hoe ze er mee voor kunnen zorgen dat onze school de middelen heeft om nieuwe materialen aan te schaffen.